Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Aritma Tesisi

Anaerobik havuzlardan toplanan çamurun biriktirilip, kurutulması amacıyla bu havuzların yanında 2adet çamur kurutma yatağı bulunmaktadır.
Tesis yaklaşık 6,5hektarlık bir alana yerleşmiş olup, toplam havuz hacmi 142,127 m³, ilaveten yapılan çamur kurutma yataklarının toplam hacmi 5000 m³ ?tür.
Tesise gelen ortalama debi 20 224 m³/gün?dür.

Arıtma Tesisi Su Hattı :
- Kaba Izgara
- Terfi İstasyonu
- Anaerobik Havuz    ( 2 adet)
- I.Fakültatif Havuz   ( 2 adet): Bir havuzda 7 adet aerotor bulunmaktadır.
- II: Fakültatif Havuz ( 2 adet): Bir havuzda 4 adet aerotor bulunmaktadır.
Arıtma Tesisi Çamur Hattı:
- Çamur Kurutma Yatağı
( Biyolojik arıtım sonucu oluşan çamur, sal tipi çamur pompası ile çamur kurutma yatağına gönderiliyor.)

ALICI ORTAM : Devlet Su İşleri?ne ait D22 nolu drenaj  kanalıdır.
  
Söke Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası tarafından yaptırılmış olup, 2000 yılında su tutulmaya başlandı.2001 yılında  Geçici kabulü,  2002 yılında da kesin kabulü yapılmıştır.
Kesin Kabulü yapıldıktan sonra, 10.04.2002 tarihinde Çevre Bakanlığından ?Deşarj İzin Belgesi?ni , 10.06.2002 yılında ?Arıtma Tesisi Belgesi? ni almıştır.3yıl süre ile yenilenmesi gereken deşarj izin belgesi 2005 yılında yenilenmiştir.
Tesiste mevcut olan Çamur Lagününün yetersiz olduğu , ileriki yıllarda problem oluşturacağı düşünülerek, Belediye imkanlarıyla 2 adet çamur kurutma yatağı yapıldı. Ayrıca Anaerobik havuzlardan çamurun , çamur kurutma yatağına iletilmesi için 1 adet sal tipi çamur pompası alındı ve çamur ishale hattı inşa edildi.
Söke Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi , 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından  Türkiye genelinde sadece 17 belediyeye vermiş olduğu , ?Çevre Ödülü? nü almıştır.
Tesisin randımanlı çalışması için bulunan ekipmanların periyodik olarak bakım ve onarımı yapılmaktadır.Randımanlı çalışıp, çalışmadığının kontrolü için DEÜ Atıksu Laboratuarı?nda analizi yaptırılmaktaydı.Analizlerin yetersiz olduğu düşünülerek, 2004 yılında Su ve Atıksu Laboratuarı için gerekli olan 19 kalem elektronik Cihaz alımı yapıldı . Laboratuar işler vaziyete getirildi. Laboratuarımızda İçme Suyu, Sulama Suyu Kriterleri ve atıksu parametrelerinin analizi yapılabilmektedir. Ayrıca Su ve atıksu laboratuarında ISO 17025 kalite yönetim sistemi için çalışmalara başlanılmıştır.


ATIKSU ARITMA TESİSİ ÜNİTELERİ ANA BOYUTLARI
        
        
        
ÜNİTE           ADET  DEĞER
              
KABA IZGARA       2   
* Izgara aralığı         40mm 
* Izgara genişliği              130cm 
                
TERFİ MERKEZİ         
* Dalgıç pompa      3+1   
* Dalgıç pompanın debisi         220 lt/sn 
                
ANAEROBİK HAVUZ      2   
* A1 nolu anaerobik havuz hacmi       15668 m³ 
* B1 nolu anaerobik havuz hacmi       15825 m³ 
* Havuz derinliği            3.80 m 
                
FAKÜLTATİF HAVUZ     4   
* A2 nolu fakültatif havuz hacmi    22998 m³ 
* B2 nolu fakültatif havuz hacmi    23353 m³ 
* A3 nolu fakültatif havuz hacmi    29112 m³ 
* B3 nolu fakültatif havuz hacmi    35168 m³ 
* A2 ve B2 nolu havuz derinliği       3.90 m 
* A3 ve B3 nolu havuz derinliği       3.90 m 
* A2 ve B2 nolu havuzdaki aerotor sayısı  7   
* A3 ve B3 nolu havuzdaki aerotor sayısı  4     
                
ÇAMUR KURUTMA YATAĞI      2    
* Havuz hacmi         2500 m³ 

NUMUNE ALMA ÜCRETLERİ
No Numune Türü      Yöntemler Fiyat(YTL)
1 Anlık (Şehir içi)    Numune Alma 20
2 2 Saatlik Kompozit(Şehir içi) Numune Alma 20
3 Anlık (Şehir dışı)    Numune Alma 35
4 2 Saatlik Kompozit (Şehir dışı) Numune Alma 35

 


ATIK SU ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE ANALİZ ÜCRETLERİ
No Parametre       Analiz Türü    Fiyat (YTL)
1 Ph Ph         metre     5
2 İletkenlik       İletkenlik Ölçer  5
3 Sıcaklık       Termometre    5
4 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı(BOİ) Dijital BOİ Cihazı, SM  30
          5210 D Respirometrik
          Metot 
5 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)  Spektrofotometrik, TS  36
          2789 ISO 6060
6 Askıda Katı Madde(AKM)    Spektrofotometrik, TS  20
          7094 EN 872
7 Amonyum Azotu      Spektrofotometrik  25
8 Bor Konsantrasyonu     Spektrofotometrik  30
9 Sülfat        Spektrofotometrik  30
10 Klorür        Spektrofotometrik  28
11 Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC)  Hesaplama    80
12 Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR)  Hesaplama    88
13 Değişebilir Sodyum Yüzdesi (%Na) Hesaplama    72
14 Toplam Sertlik      Titrimetrik Metot  32
15 Kalsiyum       Spektrofotometrik  32
16 Magnezyum       Spektrofotometrik  36
17 Bikarbonat       Titrimetrik Metot*   12
          Hesaplama
18 Sodyum        Spektrofotometrik  20
19 Potasyum       Spektrofotometrik  20

 

İÇME SUYU ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE ANALİZ ÜCRETLERİ
No Parametre      Analiz Türü   Fiyat (YTL)
1 Florür       Spektrofotometrik 25
2 Nitrat       Spektrofotometrik 30
3 Renk       Spektrofotometrik 10
4 Bulanıklık      Spektrofotometrik 10
5 Buharlaşma Kalıntısı   Hesaplama   10
6 Demir       Spektrofotometrik 24
7 Mangan       Spektrofotometrik 25
8 Bakır       Spektrofotometrik 25
9 Çinko       Spektrofotometrik 30
10 Kalsiyum      Spektrofotometrik 27
11 Magnezyum      Spektrofotometrik 30
12 Sülfat       Spektrofotometrik 26
13 Klorür       Spektrofotometrik 25
14 Ph Ph        metre    5
15 Fenols       Spektrofotometrik 25
16 Nitrit       Spektrofotometrik 24
17 Amonyak       Spektrofotometrik 24
18 Sertlik       Spektrofotometrik 27


İçme ve Atık su laboratuvarımız Bağarası Yolu 6 km. de, atık su arıtma tesisinde,faal olarak çalışmaktadır.İleriye dönük hedeflerimiz için Çevre ve Orman Bakanlığı?ndan ÖN YETERLİLİK BELGESİ alma aşamasındayız.

 İrtibat:                                                                                                  Tel: 0256 5182311                                                                            
Şefika KATİPOĞLU                                                                                          
Kimyager, Laboratuvar sorumlusu

Önceki sayfaya gitmek için tıklayınız. Sayfayı yazdırmak için tıklayınız