PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Sazlıköy Mahallesi, M18B-19C-2A M18B-19C-2B  M18B-19C-2C M18B-19C-2D    paftalar, 492 ada 4 Parsel  nolu taşınmazın Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı imar planına ilişkin UİP-26577 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Söke Belediye Meclisi’nin 04/08/2017 tarih ve 2017/8-109 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/20017 tarih ve 361 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

Sözkonusu imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 29/09/2017 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Mehmet ÜNER / Şehir Plancısı                                Müge BAYRAK / İmar ve Şehircilik Müdürü

Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

TUTANAK GÖRSELLERİ-

https://drive.google.com/drive/folders/0B2ymRHFBvZLgd2tYYmFSb212UnM?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0B2ymRHFBvZLgd2tYYmFSb212UnM?usp=sharing