PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 19K-I  pafta, 715 ada 1 Parselin doğusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında kamuya terki yapılmış Park kullanımında kalan alanda Doğalgaz Regülatör alanına ilişkin UİP-887,58 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 05/05/2017 tarih ve 2017/5-72 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2017 tarih ve 428 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu Imar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 05/12/2017 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 Kadir Cem ECİT / Şehir Plancısı                                                                       Müge BAYRAK / İmar ve Şehircilik Müdürü

 Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ASKI TUTANAK VE PLAN GÖRSELLERİ BURADA