PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Çeltikçi ve Cumhuriyet Mahallesi, M18C-04A-1A, M18C-04A-1D  paftalar, 14,5 ha alanda hazırlanan UİP-887,62 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi, Söke Belediye Meclisi’nin 04/08/2017 tarih ve 2017/8-103 ve 2017/8-107 sayılı kararları ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/11/2017 tarih ve 464 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu Söke ilçesi Kent Merkezi ve Çevresi 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 05/12/2017 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Kadir Cem ECİT / Şehir Plancısı                    Müge BAYRAK / İmar ve Şehircilik Müdürü

Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ASKI TUTANAK VE PLAN GÖRSELLERİ BURADA