Taşeron işçi statüsünden Sürekli İşçi kadrosuna geçiş ile ilgili olarak Tespit Komisyonu Tutatnağı ve Personel isim Listesi aşağıdaki linklerde sunulmuştur.

İlgililere ilanen Duyurulur...

TUTANAK VE PERSONEL LİSTESİ