MAHALLİ İDARELERCE YÜRÜRLÜĞE KONULACAK DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

SÖKE BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; SÖKE Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, SÖKE Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

 

Disiplin Amirleri

MADDE 3- (1) Disiplin Amirleri, bu yönetmeliğe Ek?li çizelgede gösterilmiştir.

 

Memurların Disiplin İşlemleri

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, SÖKE Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği, SÖKE Belediye Başkanı yürütür.

 

 

SÖKE BELEDİYE DİSİPLİN AMİRLERİ
UNVANI DİSİPLİN AMİRİ BİR ÜST DİSİPLİN AMİRİ
BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYE BAŞKANI  
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
İÇ DENETÇİ BELEDİYE BAŞKANI  
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
BİRİM AMİRLERİ /
BİRİM MÜDÜRLERİ
BELEDİYE BAŞKANI  
AVUKAT BELEDİYE BAŞKANI  
MÜFETTİŞ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
MÜFETTİŞ YARDIMCISI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
UZMAN
MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZMETLER UZMAN
YARDIMCISI
BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
ŞEF, AYNİYAT SAYMANI BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
DİĞER MEMURLAR BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
ZABITA PERSONELİ BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI